HASSING TAXIDERMY

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Verklaring - Hassing Taxidermy

Algemeen

Hassing Taxidermy (kvk nr: 70766576) waarborgt de privacy van bezoekers van www.hassingtaxidermy.com en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld conform de privacywetgeving.

Hieronder wordt beschreven welke informatie Hassing Taxidermy verzamelt en hoe die informatie wordt gebruikt. Door de informatie en de diensten op www.hassingtaxidermy.com te gebruiken, gaat u als bezoeker akkoord met deze privacyverklaring.

Hassing Taxidermy behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Doel gegevensverzameling/verwerking

Persoonsgegevens van bezoekers worden door Hassing Taxidermy verwerkt voor doeleinden als het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake het leveren van producten, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waartoe ook begrepen worden activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand, zoals: het maken van een account, telefonisch contact of per email, het verzenden van (nieuws)brieven, het doen van een tevredenheidsonderzoek, en het nakomen van wettelijkje verplichtingen.

Hassing Taxidermy vraagt daartoe haar bezoekers de volgende persoonsgegevens op:

– de voor- en achternaam;

– contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;

– financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer in verband met betalingen;

– IP-adres

Naast deze gegevens verwerkt Hassing Taxidermy gegevens over activiteiten van bezoekers op haar website, internetbrowser en apparaat-type en uw overige persoonsgegevens die bezoekers van haar website zelf actief verstrekken bij het aanmaken van een account, in correspondentie en/of telefonisch.

Na toelating als klant worden die persoonsgegevens in het boekhoudsysteem opgenomen en beheerd en bewaard zolang als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gegevens op een aanvraagformulier via de website of via een e-mail worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor een juiste beantwoording en afhandeling. Na toelating als klant worden die persoonsgegevens in het CRM en evt. boekhoudsysteem opgenomen en beheerd zolang er een zakelijke relatie bestaat.

 

Monitoren gedrag bezoeker

De website van Hassing Taxidermy verzamelt anonieme gegevens over website bezoekers. Hassing Taxidermy gebruikt verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring resp. de verbetering daarvan, dan wel voor een optimale afstemming van haar website op haar doelgroepen.

De informatie die Hassing Taxidermy registreert, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens wordt bijgehouden waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt Hassing Taxidermy anoniem en is op geen enkele manier gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens.

De verzamelde data worden uitsluitend op anoniem niveau gebruikt voor analyse doeleinden en wordt niet verstrekt aan deren.

Privacy policy van derde partijen

Hassing Taxidermy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen servers in de USA. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hassing Taxidermy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Hassing Taxidermy heeft hier geen invloed op. Hassing Taxidermy heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Hassing Taxidermy plaatst cookies bij bezoekers, met als doel om informatie te verzamelen over de pagina’s die op de website worden bezocht, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houdt Hassing Taxidermy bij welke informatie de browser deelt.

Bezoekers kunnen er voor kiezen om cookies uit te schakelen, door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden staat op de website van de aanbieder van de browser van de bezoeker.

Via de website van Hassing Taxidermy worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hassing Taxidermy gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hassing Taxidermy heeft hier geen invloed op.

Wilt u zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en advertenties voor het Google Display Netwerk aanpassen? Dit kunt u doen binnen de Google Advertentie instellingen: https://www.google.com/settings/u/0/ads. Wenst u zich via uw brower(s) volledig af te melden voor Google Analytics, dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Laatste nieuws

Hassing Taxidermy zendt regelmatig een nieuwsbrief met (commerciële) wetenswaardigheden. Het e-mailadres van bezoekers van haar website wordt alleen met hun expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het mailingbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging gegevens bezoekers

Hassing Taxidermy heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens van bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Bovendien heeft Hassing Taxidermy haar ICT provider verplicht eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Privacy-rechten bezoeker

Bezoekers van de website kunnen Hassing Taxidermy schriftelijk verzoeken hun persoonsgegevens in te zien. Indien de door Hassing Taxidermy verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kan schriftelijk verzocht worden die gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunnen bezoekers Hassing Taxidermy gemotiveerd schriftelijk vragen om beperking van hun persoonsgegevens, dan wel kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken /bezwaren dienen gericht te worden aan: Hassing Taxidermy BV, Email info@hassingtaxidermy.com